Martin
Furmanik

Historik a spisovateľ

O mne

Volám sa Martin Furmanik a narodil som sa 23. 8. 1989 v Žiline. V roku 1998 som sa presťahoval do Spišských Vlách a v roku 2002 do Danišoviec (okr. Spišská Nová Ves). Momentálne žijem v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 2004 - 08 som navštevoval Gymnázium J. F. Rimavského v Levoči. V rokoch 2008 - 2013 som študoval históriu na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2016 som získal titul PhD. v odbore Slovenské dejiny na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach a v roku 2020 titul PhDr. na katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pracujem v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Publikoval som viacero štúdií, článkov a recenzií vo vedeckých časopisoch, zborníkoch v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Všetky sú dostupné na stránke http://independent.academia.edu/MartinFurmanik . Píšem tiež popularizačné historické články na rôzne témy. Publikoval som v periodikách Téma, Život, Pravdivá história, Historická revue, MY Noviny východu, MY Noviny Spiša, MY Popradské noviny, Informátor (Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves), Krompašský spravodajca (Mesačník občanov mesta Krompachy), Cesta plus, Dotyky, RAK, Fraktál, Romboid a vedeckých periodikách Český časopis historický, Historický časopis, Demografie, Človek a spoločnosť, Acta Academiae Agriensis, Studia historica Nitriensia, Acta Historica Neosoliensia, Dejiny (časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove), Pamiatky a múzeá, Múzeum, MaGet, Acheron. Dohromady ide o 26 periodík rôznych žánrov. V roku 2008 som dokončil román Modus vivendi et mori. V roku 2009 boli dokončené romány Nešťastné náhody neexistujú a Stabilita Republiky a v roku 2011 román Zámočníci. Okrem toho som napísal niekoľko poviedok z ktorých viaceré vyšli v literárnych časopisoch Romboid, RAK, Dotyky a Fraktál. Niekoľko románov, poviedok a básní je možné prečítať si na tejto stránke. Román Stabilita Republiky si môžete kúpiť v každom dobrom kníhkupectve. V roku 2018 vydalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi moju vedeckú monografiu "Spiš a vznik Československej republiky" a v roku 2020 kolektívnu vedeckú monografiu "Dejiny Rusínov na Spiši" (v spoluautorstve s ďalšími kolegami). Tieto knihy je možné zakúpiť v spomínanom múzeu. V roku 2020 som vydal v spoluautorstve s Miroslavom Števíkom popularizačnú publikáciu "Putovanie dejinami Spiša." V roku 2021 mi vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT popularizačná historická kniha "Rodičia slávnych." Knihy "Putovanie dejinami Spiša" a "Rodičia slávnych" je možné zakúpiť v kníhkupectvách na celom Slovensku.

rodicia

Knihy

rodicia

Rodičia slávnych

Zisti viac
stabilita

Stabilita Republiky

Zisti viac
vznik

Spiš a vznik Československej republiky

Zisti viac
rodicia

Putovanie dejinami Spiša

Zisti viac
stabilita

Dejiny Rusínov na Spiši (rusínska verzia)

Zisti viac
vznik

Dejiny Rusínov na Spiši (slovenská verzia)

Zisti viac

V médiách (výber)


Vystúpenie v regionálnej televízii TV Reduta mesta Spišská Nová Ves ku knihe „Rodičia slávnych“ Dátum odvysielania: 13. 12. 2021

Vystúpenie v RTVS v relácii Kultúra.sk k výstave „Rusíni na Spiši“ a knihe „Dejiny Rusínov na Spiši“ v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Dátum odvysielania: 12. 12. 2020

Vystúpenie v RTVS v relácii Rusínsky magazín ku knihe „Dejiny Rusínov na Spiši“ v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Dátum odvysielania: 30. 3. 2021

Diskusia na tému „Sto rokov Trianonskej mierovej zmluvy“ v rámci Literárneho festivalu Like Košice. Kino Úsmev v Košiciach, 26. 9. 2020 - Noviny

Diskusia na tému „Sto rokov Trianonskej mierovej zmluvy“ v rámci Literárneho festivalu Like Košice. Kino Úsmev v Košiciach, 26. 9. 2020 - Video

Vystúpenie v televízii JOJ v programe Inkognito, 25. 3. 2019

Vystúpenie v Rádiu Regina Východ (vysielané aj na Rádiu Patria) v relácii Na slovíčko na tému vzniku ČSR a vzťahov Čechov a Slovákov. (Program v rámci národnostno-etnického vysielania Rádia Patria) Dátum odvysielania: 31. 10. 2018

Vystúpenie v Rádiu Regina Východ v relácii Našli sme v regióne k 100. výročiu Krompašskej vzbury Dátum odvysielania: 6. 3. 2021

Vystúpenie v Rádiu Regina Východ v relácii Našli sme v regióne k Infomúzejke (knižnici) Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Dátum odvysielania: 13. 11. 2021

Vystúpenie v Rádiu Regina Východ v relácii Magazín Rádia Regina Východ ku knihe Rodičia slávnych Dátum odvysielania: 7. 12. 2021 - Rádio Regina

Vystúpenie v Rádiu Regina Východ v relácii Magazín Rádia Regina Východ ku knihe Rodičia slávnych Dátum odvysielania: 7. 12. 2021 - RTVS

Vystúpenie v Rádiu Regina Východ v relácii Hosť Rádia Regina Východ k histórii obcí Hozelec a Švábovce Dátum odvysielania: 27. 4. 2022

Rozhovor pre magazín Forbes ku knihe Rodičia slávnych: ČUPKA, Milan. Ako sa dá vychovať génius, stvoriť netvor. In Forbes Slovensko. Bratislava : Barecz & Conrad Media, s.r.o., 2022, roč. 12, č. 2, s. 118-123. ISSN 1338-2527.

Reportáž na základe rozhovoru ku knihe Rodičia slávnych: BUDÍN, Richard. Tajomstvá veľkých. In: Život. Bratislava : News and Media holding, 9. 6. 2022, roč. 72, č. 23, 2021, s. 42-45. ISSN 0139-6323.